Shri Sangameshwar Education Society, Solapur
Kannada Linguistic Minority Institute
SANGAMESHWAR COLLEGE, SOLAPUR
(AUTONOMOUS)
NAAC Accredited with 'A' Grade (III Cycle CGPA 3.39)
Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Admission 2023-24

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

 • बी.ए / बी.कॉम / बी.एससी - I प्रवेश प्रक्रिया
 • सर्व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन !

  आमची वैशिष्ट्ये
  • सोलापुरातले पहिले स्वायत्त कॉलेज
  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने सन्मानित केलेले बेस्ट कॉलेज
  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची क्रीडा विभागाची प्रा.पुरणचंद्र पुंजाळ ट्रॉफी मिळवणारे पहिले महाविद्यालय
  • सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी देखणी इमारत
  • उज्ज्वल शैक्षणिक गुणवत्ता व उत्कृष्ट क्रीडा परंपरा
  • अद्ययावत सुसज्ज ग्रंथालय
 • पदवी अभ्यासक्रम भाग १ प्रवेशासंबंधी विशेष महत्वाची सूचना

  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये प्रवेश प्रक्रिया व विषयांची निवड करावयाची असल्याने विद्यार्थ्यांनी online प्रवेश फॉर्म कॉलेजमध्ये भरण्याची सोय केलेली आहे. त्यासाठी रु ५०/- शुल्क आकारण्यात येईल.

  ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे पीडीएफ फॉर्म मध्ये तयार ठेवावीत.(साईज २०० केबी पेक्षा जास्त नसावी)

  १. १२ वी चा गुणतक्ता

  २. जात प्रमाणपत्र (मागास प्रवर्गासाठी)

  ३. पासपोर्ट साईज फोटो

  ४. विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी (jpg format)

  ५. विद्यार्थ्यांनी फॉर्म वर mobile no आधार कार्ड शी लिंक असलेला नमूद करणे आवश्यक आहे. सर्व माहिती उदा. नाव- वडिलांचे, आईचे, आडनाव, पत्ता, आधार कार्ड क्रमांक बिनचूक असणे आवश्यक आहे

 • शाखा समुपदेशन (Counselling) फॉर्म भरणे सुविधा
  कला A बिल्डिंग - Ladies Room Language Laboratory
  वाणिज्य Library Building N.R.C. Centre
  शास्त्र B Building - B-1 Science Lab.
  संगणकशास्त्र Computer Science Dept. Computer Science Dept.
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून कला/वाणिज्य/शास्त्र शाखेसाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत.

  कला अभ्यासक्रम
  अ.क्र अभ्यासक्रम प्रवेश क्षमता अनुदानित/विनानुदित ३ वर्ष पदवी ४ वर्ष पदवी ऑनर्स ४ वर्ष पदवी ऑंनर्स संशोधनासह
  बी ए (इंग्लिश) ६० अनुदानित
  बी ए (मराठी) ६० अनुदानित - -
  बी ए (हिंदी) ६० अनुदानित
  बी ए (अर्थशास्त्र) ६० अनुदानित - -
  बी ए (राज्यशास्त्र) ६० अनुदानित
  बी ए (समाजशास्त्र) ६० अनुदानित
  बी ए (भूगोल) ६० अनुदानित
  बी ए (मानसशास्त्र) ६० अनुदानित
  9 बी ए (सिविल सर्विसेस) ६० विना अनुदानित - -
  वाणिज्य अभ्यासक्रम
  अ.क्र अभ्यासक्रम प्रवेश क्षमता अनुदानित/विनानुदित ३ वर्ष पदवी ४ वर्ष पदवी ऑनर्स ४ वर्ष पदवी ऑंनर्स संशोधनासह
  बी कॉम ४८० अनुदानित
  बी कॉम (मार्केटिंग) १२० विनाअनुदानित - -
  शास्त्र अभ्यासक्रम
  अ.क्र अभ्यासक्रम प्रवेश क्षमता अनुदानित/विनानुदित ३ वर्ष पदवी ४ वर्ष पदवी ऑनर्स ४ वर्ष पदवी ऑंनर्स संशोधनासह
  बी एस्सी (फिजिक्स) ४० अनुदानित - -
  बी एस्सी (इलेक्ट्रॉनिक्स) ३० अनुदानित - -
  बी एस्सी (केमिस्ट्री) ६० अनुदानित
  बी एस्सी (बॉटनी) ३० अनुदानित - -
  बी एस्सी (झूलॉजी) ३० अनुदानित - -
  बी एस्सी (गणित) ३० अनुदानित - -
  बी एस्सी (संख्याशास्त्र) ३० अनुदानित - -
 • प्रवेशाचे वेळापत्रक

  पदवी भाग- १ ऑनलाईन नोंदणी विद्यार्थ्यांनी करावयाची असून मार्कलिस्ट व जात प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपलोड करावयाची आहेत सदरील नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी व वेळापत्रक खालील प्रमाणे आहे

  Sr.No. Process Date
  1. ऑनलाईन नोंदणी ८ जुन ते २० जून २०२३
  2. पहिली गुणवत्ता यादी २१ जून २३ सायं.५.००
  3. पहिल्या यादीतील प्रवेश २२ जून ते २६ जून २०२३
  4. दुसरी गुणवत्ता यादी २७ जून २०२३
  5. दुसऱ्या यादीतील प्रवेश २७ ते १ जूलै २०२३
  6. तिसऱ्या गुणवत्ता यादी व प्रवेश ३ व ४ जूलै २०२३

  प्रवेश कामकाजाची वेळ स.१० ते २

 • गुणवत्ता यादी व प्रत्यक्ष प्रवेश यासंदर्भात वेळोवेळी सूचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतील याची विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी.
 • पदवी भाग-1 गुणवत्ता यादी वेळापत्रकानुसार कॉलेजच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत नाव असल्याची खात्री करूनच कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी यावे.
 • प्रवेशासंदर्भात महत्वाच्या सूचना

  1. संगमेश्वर कॉलेज कन्नड भाषिक अल्पसंख्यांक कॉलेज असल्याने ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कन्नड आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव आहेत. या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता ONLINE Registration करताना minority (Kannada Minority) option select करणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर मातृभाषा कन्नड असल्याची नोंद असावी अथवा कन्नड मातृभाषा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र विहित नमुन्यात सादर करणे संबंधित विद्यार्थ्यावर बंधनकारक आहे.
  2. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याजवळ ऑनलाइन फॉर्म भरलेल्या फॉर्मची हार्ड कॉपी सोबत खालील कागदपत्रे जोडणे गरजेचे आहे
   • ऑनलाइन ऍडमिशन फॉर्म ची प्रिंट आउट
   • ओरिजनल कॉलेज लिव्हिंग सर्टिफिकेट (कॉलेज लिव्हिंग सर्टिफिकेट डुप्लिकेट असल्यास अॅफिडेविट सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.)
   • आधार कार्ड सत्यप्रत १
   • दहावी मार्कलिस्ट सत्यप्रत १
   • दहावी सर्टिफिकेट सत्यप्रत १
   • बारावी मार्कलिस्ट सत्यप्रत दोन प्रती
   • गॅप असल्यास गॅप अॅफिडेविट
   • कन्नड भाषिक अल्पसंख्यांक कोट्यातून प्रवेश घेतला असल्यास विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र रुपये शंभर रुपयाच्या बॉंड वर स्वतंत्रपणे प्रवेश घेतल्यापासून एक महिन्याच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे.
   • विद्यार्थ्यांनी Student Dairy App download करून घेणे बंधनकारक आहे

   वरील सर्व कागदपत्रासह प्रवेश समिती कडे समक्ष भेटून विषय निश्चिती झाल्यानंतर स्वाक्षरी साठी प्रवेश अर्ज प्रवेश समिती कडे सादर करावा.

  3. एकदा निवडलेला अभ्यासक्रम कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही

  प्रवेशाच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क

  शाखा प्रवेशासाठी स्वाक्षरी समुपदेशन प्रवेशपावती कामकाज
  कला डॉ सुहास पुजारी (समन्वयक)
  डॉ रामचंद्र संगाशेटी
  डॉ मंजू संगेपाग, डॉ कामत, डॉ सारीपुत्र तुपेरे, डॉ खांडेकर केदार उंबरजे
  वाणिज्य डॉ वंदना पुरोहित (समन्वयक)
  डॉ राजकुमार खिलारे
  डॉ अण्णासाहेब साखरे, लता विटकर, डॉ धुल्खेडकर, बसवराज हगरगुंडगी एस एस कुंभार
  शास्त्र डॉ शुभांगी गावंडे (समन्वयक)
  डॉ सुहास गाडे
  डॉ महानंदा बगले
  डॉ कावळे, डॉ गोरेपाटील, डॉ पाटील डॉ दहिटनेकर, डॉ जोगदे बसवराज तुगावकर
  1. प्रवेशाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत नाव आल्यानंतर प्रवेशाचे शुल्क QR स्कॅन करून लगेच कॉलेजमध्येच भरावे लागेल.
  2. प्रवेश शुल्क रोखीने किंवा चलनाने स्वीकारले जाणार नाही.
  3. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भरताना मागास प्रवर्ग/आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले/ माजी सैनिक अशा विविध सवलती खाली ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भरल्यास संबंधित सवलतीचा फॉर्म विहित मुदतीत विद्यार्थ्यांनी भरणे बंधनकारक आहे.
  4. प्रवेशाचे शुल्क भरण्यासाठी कॉलेजमध्ये सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. प्रवेशाचे शुल्क भरल्यानंतरच प्रवेश निश्चित होतो याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

  - डॉ. राजेंद्र देसाई (प्र.प्राचार्य)

 • Now you have to fill admission form online.
 • 1. Click on “click here for FY admission”
 • 2. You will be redirected to the link “https://enrollonline.co.in/Registration/Apply/sms”
 • 3. Click on ‘Go to Sign Up’
 • 4. Fill the username/password /Email address /mobile No/ (username & password is your own choice) and click on ‘REGISTER’.
 • 5. Dear student SIGN IN with your registered username & password.
 • 6. Read the Instructions Carefully then click on ‘Continue’ button.
 • 7. Fill the personal information and click on save & next.
 • 8. Fill the Address details and click save & Next.
 • 9. Fill the Education Details click on ADD button after adding educational details Click on Save and Next.
 • 10. Upload Photo and Signature (Photo Max File Size is 500 kb) Signature (Max 300 kb)
 • 11. Select the Course and Subjects then Click on Save and Next.
 • 12. Fill the Qualifying Exam Details Then Click on Save and Next.
 • 13. Upload the required Documents (Aadhar Card is Mandatory, Cast Certificate, SSC Passing Certificate etc.)
 • 14. While feeling subject details choose medium as English or Marathi Now go for the subject selection.
 • 15. After completion of Payment Click on Confirm Button.

Sangameshwar College, Solapur, Maharashtra

 165, Railway Lines,

 Saat Rasta, Solapur - 413001

 Post Box No. 52

 

 Email : prin_sangameshwar@yahoo.com

 Office Phone : +91-217-2315588, Fax : +91-217-2315588

 Principal Phone : +91-217-2316688

 Computer Science Dept :- +91-217-2315566

Follow Us On

Designed and Developed By Management and Computer Science Department, Sangameshwar College, Solapur
Updated On:06-Mar-2024
No. of Visitors: 1704657