Shri Sangameshwar Education Society's
Sangameshwar College, Solapur
(Autonomous)
(Affiliated with Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University)
Kannada Linguistic Minority Institute
NAAC Accredited with 'A' Grade (III Cycle CGPA 3.39)

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१

प्रवेशासंबंधी सूचना

सर्व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन !

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

 • आमची वैशिष्ट्ये
 • 1. सोलापुरातले पहिले स्वायत्त कॉलेज
 • 2. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने सन्मानित केलेले बेस्ट कॉलेज
 • 3. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची क्रीडा विभागाची प्रा.पुरणचंद्र पुंजाळ ट्रॉफी मिळवणारे पहिले महाविद्यालय
 • 4. सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी देखणी इमारत
 • 5. उज्ज्वल शैक्षणिक गुणवत्ता व उत्कृष्ट क्रीडा परंपरा
 • 6. अद्ययावत सुसज्ज ग्रंथालय

 • स्वायत्त कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतल्याचे विद्यार्थ्यांना होणारे फायदे
 • 1. उद्योग व्यवसाय पूरक अभ्यासक्रम
 • 2. विद्यार्थ्यांची कौशल्य विकसित होण्यासाठी अभ्यासक्रम पूरक कोर्सेस
 • 3. कोणत्याही शाखेच्या विद्यार्थ्यांना चाळीस कोर्स पैकी आवडीनुसार ठोस करण्याची संधी
 • 4. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन व प्रशिक्षण सुविधा
 • 5. शहराची गरज ओळखून संशोधन प्रोजेक्ट करण्याची संधी
 • 6. सोलापूर विद्यापीठ व संगमेश्वर कॉलेज स्वायत्त यांची संयुक्त पदवी
 • 7. तज्ञ प्राध्यापक वर्गांचे अविरत मार्गदर्शन

 • पदवी भाग १ प्रवेशासंबंधी सूचना
 • सर्व बीए/बीकॉम /बीएससी / बी.एस्सी.ईसीएस/बीसीए/बीबीए भाग 1 साठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी संगमेश्वर कॉलेजच्या संकेतस्थळावर www.sangameshwarcollege.ac.in जाऊन गुणवत्ता यादीसाठी रजिस्ट्रेशन लिंक वर क्लिक करून फॉर्म भरावा.
 • सदरील ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे पीडीएफ फॉर्म मध्ये तयार ठेवावीत.(साईज २०० केबी पेक्षा जास्त नसावी).
  1. बारावी गुणतक्ता
  2. जात प्रमाणपत्र (मागास प्रवर्गासाठी)
  3. पासपोर्ट साईज फोटो
  4. आधार कार्ड
  5. विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी (jpg format)

 • महत्वाची सूचना
 • 1. संगमेश्वर कॉलेज शैक्षणिक वर्ष 2020- 21 पासून सोलापूर शहरातले पहिले स्वायत्त महाविद्यालय आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाविद्यालयाच्या वतीने विविध 40 कोर्सेस कौशल्य विकसित करण्यासाठी ठेवलेले आहेत. या कोर्सेस पैकी कोणतेही दोन कोर्स तीन वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंद विद्यार्थ्यांच्या गुणतक्त्यावर केली जाणार आहे.
 • 2. संगमेश्वर कॉलेज कन्नड भाषिक अल्पसंख्यांक कॉलेज असल्याने ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कन्नड आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव आहेत. या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता ONLINE Registration करताना minority (Kannada Minority) option select करणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर मातृभाषा कन्नड असल्याची नोंद असावी अथवा कन्नड मातृभाषा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र विहित नमुन्यात सादर करणे संबंधित विद्यार्थ्यावर बंधनकारक आहे.
 • 3. पदवी भाग- १ ऑनलाईन नोंदणी विद्यार्थ्यांनी करावयाची असून सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावयाची आहेत सदरील नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी व वेळापत्रक खालील प्रमाणे आहे
  ● ऑनलाईन नोंदणी 28 जुलै ते 10 ऑगस्ट 2020
  ● चेक लिस्ट 11 ऑगस्ट 2020
  ● पहिली गुणवत्ता यादी 13 ऑगस्ट 2020
  ● पहिल्या यादीतील प्रवेश 13 ते 17 ऑगस्ट 2020
  ● दुसरी गुणवत्ता यादी 18 ऑगस्ट, 2020
  ● दुसऱ्या यादीतील प्रवेश 18 ते 20 ऑगस्ट, 2020
  ● तिसरी (अंतिम)गुणवत्ता यादी 24 ऑगस्ट, 2020
  ● तिसऱ्या यादीतील प्रवेश 24 व 25 ऑगस्ट, 2020

 • टीप:
 • 1. कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत नाव आल्यानंतर प्रवेशाचे शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागेल.
 • 2. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भरताना मागास प्रवर्ग/आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले/ माजी सैनिक अशा विविध सवलती खाली ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भरल्यास संबंधित सवलतीचा फॉर्म विहित मुदतीत विद्यार्थ्यांनी भरणे बंधनकारक आहे.
 • 3. दिलेले प्रवेश हे तात्पुरत्या स्वरूपात असतील. विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये येण्यासाठी शासनाने परवानगी दिल्यानंतर ऑनलाइन प्रक्रियेत सादर केलेली कागदपत्रे तपासल्या नंतरच प्रवेश अंतिम केला जाईल. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत चुकीची माहिती दिलेली असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश तात्काळ रद्द केला जाईल व होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या नुकसानीस संबंधित विद्यार्थी जबाबदार राहील याची कृपया नोंद घ्यावी.
 • 4. अंतिम प्रवेशाच्या वेळी ऑनलाइन सादर केलेल्या सर्व कागदपत्राच्या प्रति व शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला प्रवेश अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
 • 5. विद्यार्थ्यानी सर्व माहिती, प्रवेश,गुणवत्तायादी साठी वेळोवेळी कॉलेज वेबसाइट पहावी.
 • 6. चेकलिस्ट दि.११ ऑगस्ट २०२० रोजी प्रसिद्ध केली जाईल प्रवेशअर्जामध्ये काही दुरुस्ती असल्यास ११ ऑगस्ट २०२० रोजीच दुपारी ५.३० पर्यन्त sanoffice@sangameshwarcollege.ac.in या ईमेल वर मेल करावा. त्या मध्ये प्रवेश अर्ज क्रमांक व पूर्ण नाव असणे आवश्यक आहे.
 • प्रवेशाच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क

  ● बीए भाग 1 डॉ. एस. एस. मस्के (9923418974)
  ● बीकॉम भाग १ डॉ. वंदना पुरोहित (9822724011)
  ● बीएससी भाग 1 डॉ. एस.डी .गोठे (9420780889)
  ● बीएससी (ईसीएस)/बीसीए भाग 1 प्रा. गौरव जूगदार (9890355331)
  ● बी बी ए भाग १ प्रा. गौरव जूगदार (9890355331)
  ● ऑफिस : तांत्रिक मदतीसाठी श्री राहुल कराडे (9423069426)
 • दिनांक: 27 जुलै 2020

 • Now you have to fill admission form online.
 • 1. Click on “click here for FY admission”
 • 2. You wiil be redirected to the link “https://enrolonline.mastersofterp.in/CollegeHome/Index/SMS”
 • 3. Click on ‘Register Now’
 • 4. Fill the Email address /mobile No/username/password (username & password is your own choice) and click on ‘REGISTER’.
 • 5. Dear student SIGN IN with your registered username & password.
 • 6. click on ‘Continue’
 • 7. Fill the personal information and click on save & next. Fill the contact details/ Qualifying Exam Details/ Educational Details/Document Details/ Subject Details.
  (Fill SSC Details in Educational Details compulsory)
 • 8. While feeling subject details choose medium as English or Marathi and subject type as subject. Now go for the subject selection.

Sangameshwar College, Solapur, Maharashtra

 165, Railway Lines,

 Saat Rasta, Solapur - 413001

 Post Box No. 52

 

 Email : prin_sangameshwar@yahoo.com

 Office Phone : +91-217-2315588, Fax : +91-217-2315588

 Principal Phone : +91-217-2316688

 Computer Science Dept :- +91-217-2315566

Follow Us On

Designed and Developed By Management and Computer Science Department, Sangameshwar College, Solapur
Updated On:15-Oct-2020
No. of Visitors: 382151