Shri Sangameshwar Education Society's
Sangameshwar College, Solapur
(Autonomous)
(Affiliated with Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University)
Kannada Linguistic Minority Institute
NAAC Accredited with 'A' Grade (III Cycle CGPA 3.39)

March-21 P.G. Result

विद्यार्थांसाठी सूचना M.A, M.Com , M.Sc., B.Lib, BJMC Semester-I च्या मार्च/एप्रिल (जून) 2021 परीक्षेचा निकाल (Result) दिनांक 28-6-2021 रोजी रात्री 9 वाजता प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या परीक्षेत मिळालेल्या गुण , ग्रेड संबंधी काही त्रुटी असल्यास तसे निकाल प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ८ (आठ) दिवसात, म्हणजे मंगळवार दिनांक 6-7-2021 पर्यंत exam@sangameshwarcollege.ac.in या e-mail id वर विद्यार्थ्यांनी प्राचार्यांना अर्ज करावे. सादर केलेल्या त्रुटींची तपासणी करून योग्यतो निर्णय घेण्यात येईल. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचे विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
- प्राचार्य
Sangameshwar College, Solapur, Maharashtra

 165, Railway Lines,

 Saat Rasta, Solapur - 413001

 Post Box No. 52

 

 Email : prin_sangameshwar@yahoo.com

 Office Phone : +91-217-2315588, Fax : +91-217-2315588

 Principal Phone : +91-217-2316688

 Computer Science Dept :- +91-217-2315566

Follow Us On

Designed and Developed By Management and Computer Science Department, Sangameshwar College, Solapur
Updated On:13-Oct-2021
No. of Visitors: 633142